ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(про надання послуг)
Товариство з додатковою відповідальністю «Полтаваавтотранс» (далі ТДВ «Полтаваавтотранс»), ЄДРПОУ 03118127, адреса: 36040, Україна, м. Полтава, вулиця Великотирнівська,7, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувачів) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту www.avtovokzal.pl.ua (далі Сайт), та/або додаткових сервісів ТДВ «Полтаваавтотранс».
Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені, на свою користь та/або від імені третьої сторони на її користь, в такому випадку користувач діє виключно в межах повноважень наданих йому третьою стороною.
ТДВ «Полтаваавтотранс» є інтегрованим дистриб’ютором послуг перевезення, що постачаються перевізниками, консолідаторами ресурсів перевізника і третіми особами ( далі «Постачальниками»).
Квиток (в тому числі електронний квиток) – це проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на отримання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі ТДВ «Полтаваавтотранс», який направляється на електронну адресу Користувача вказану при замовленні, або іншим чином видається Користувачеві.
Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.
Користувач і ТДВ «Полтаваавтотранс» знайомі з загальними вимогами укладення договорів, дотримання яких є обов’язковим для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладення такої угоди, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає внутрішній волі учасників цієї угоди, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цієї угоди, а також свої права і обов’язки за Договором, відповідно до чинного законодавства України уклали цей Договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За договором, ТДВ «Полтаваавтотранс» надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, відповідно до дати, часу і напряму обраним Користувачем, формування стикувань різних Постачальників, укладення договору перевезення (шляхом продажу / придбання квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування Користувача, в тому числі і цілодобову підтримку Користувачеві Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги по запитам Користувача, а також попередньої оплати Квитка засобами отриманими від Користувача (далі Послуги).
2.ТДВ «Полтаваавтотранс», діючи як агент від імені, за рахунок, й в інтересах Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію про Постачальників.
3. Кожне придбання квитка окремо взятого Постачальника, підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника і є невід’ємною частиною Договору.
4. У разі придбання декількох квитків одним замовленням, правила і умови того чи іншого Постачальника можуть відрізнятися.
5. Недотримання правил і умов Постачальника та/або ТДВ «Полтаваавтотранс» може привести до відмови в доступі до Сайту, скасування замовлень та/або придбаних послуг, в тому числі й до можливості скористатися квитком, без повернення витрачених на його придбання коштів.
6. Придбання квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється в касі відповідного Постачальника, або з дозволу відповідного Постачальника.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Користувач має право:
2.1.1. Отримати послуги за Договором;
2.1.2. Скористатися квитком, відповідно до обраної дати, часом, місцем відправлення обраним Постачальником;
2.1.3. Повернути квиток на умовах визначених Постачальником або ТДВ «Полтаваавтотранс» ;
2.2.Користувач зобов’язаний:
2.2.1. Здійснити попередню оплату квитка, в розмірі 100% вартості квитка, зазначеної на сайті;
2.2.2. Перевірити дату, час, місто / місце відправлення, місто / місце прибуття відразу після покупки квитка;
2.2.3. Завчасно прибути до місця відправлення;
2.2.4. Повідомити ТДВ «Полтаваавтотранс» про неможливість використання квитка по тій або іншій причині;
2.2.5. Ознайомитися з умовами повернення квитка;
2.2.6. Купуючи квиток на двох або більше Постачальників чи в пункт здійснення пересадки, за допомогою сайту, Користувач зобов’язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, в тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Рекомендована кількість годин очікування в пункті пересадки становить для внутрішньодержавних рейсів – 4:00 години, для міждержавних – 8:00 годин з моменту прибуття за розкладом.
2.3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з правилами та умовами обраного Постачальника і придбаного квитка обраного Постачальника, тим самим він дає згоду виконувати зазначені правила і умови і діяти відповідно до правил і умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка тільки після його придбання. Виходячи з такої специфіки Користувач погоджується з тим, що утримання при оформленні повернення такого квитка може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть за умови оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.
2. 4. ТДВ «Полтаваавтотранс» має право:
2.4.1. Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень, визначених договірними відносинами;
2.4.2. Укласти договір перевезення між Користувачем і Постачальником, на умовах та у спосіб, визначений Постачальником;
2.4.3. Встановити і отримати додаткову винагороду з користувача за надані послуги.
2.4.4. ТДВ «Полтаваавтотранс» має право записувати телефонні розмови з користувачем або Пасажиром, в разі звернення в сервісний центр та/або в разі обслуговування користувача/Пасажира і/або необхідності повідомити користувачеві/Пасажиру отримати додаткові відомості щодо будь-якого квитка, здійсненого по допомогою сервісу ТДВ «Полтаваавтотранс» або Сайту.
2.5. ТДВ «Полтаваавтотранс» зобов’язаний:
2.5.1. Надіслати/надати Користувачеві Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;
2.5.2. Перевести кошти, отримані від Користувача, в якості оплати квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника (виключаючи сервісний збір ТДВ «Полтаваавтотранс», в разі якщо такий збір входив у вартість квитка);
2.5.3. Своєчасно повідомити Користувачу про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
2.5.4. Своєчасно повідомити Користувачу, про зміну або скасування рейсу (в разі надходження такої інформації від Постачальника);
2.5.5. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальнику;
2.5.6. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а в разі надсилання звернення Постачальнику, про результати його розгляду (у разі надходження такої відповіді на адресу ТДВ «Полтаваавтотранс» ).
2.6. ТДВ «Полтаваавтотранс» надає відповідь на звернення способом аналогічним його вступу. Відправлення відповіді третій стороні (в тому числі і на прохання користувача) здійснюватися не буде.
3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
3.1. Кошти, отримані від Користувача, в рахунок придбання квитка, належать Постачальнику (виключаючи сервісний збір ТДВ «Полтаваавтотранс», в разі якщо такий збір входив у вартість квитка). ТДВ «Полтаваавтотранс» проводить розрахунок за Квиток, який одержав Користувач на умовах і в терміни, визначені Постачальником.
3.2. Користувач одноосібно відповідальний за несення всіх комісійних витрат та інших визначених банком витрат, які можуть бути додані до ціни квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетової картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності ТДВ «Полтаваавтотранс» .
3.3. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в рамках Договору, оплачуються стороною, яка їх здійснює.
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
4.1. В якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адресу та/або номер телефону, який вказаний ним при придбанні квитків.
4.2. Звернення з номера телефону чи e-mail адреси залишеного при придбанні квитка, дозволяє ТДВ «Полтаваавтотранс» ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору в цілому, так і до конкретно придбаного квитка.
4.3. Звернення Користувача з іншого номера телефону та/або e-mail адреси, наданого при придбанні квитка, дає право ТДВ «Полтаваавтотранс» вимагати від користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
4.4. У разі неможливості ідентифікувати Користувача, як належну сторону Договору, ТДВ «Полтаваавтотранс» залишає за собою право відмовити стороні в розгляді звернення.
4.5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефону та/або e-mail адреси покладається на Користувача.
5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА
5.1. Примусове повернення коштів за квиток:
5.1.1. У разі повідомлення Постачальником про скасування рейсу з тієї чи іншої причини, ТДВ «Полтаваавтотранс» здійснює повернення коштів Користувачу, отриманих в якості оплати квитка, шляхом яким вони надійшли, у 100% розмірі до вартості квитка, або при наявності, пропонує придбати інший квиток на рейс того ж або іншого Постачальника.
5.2. Вартість квитка на рейси іншого Постачальника може відрізнятися від попередньої вартості придбаного квитка.
5.3. Добровільне повернення:
5.3.1. У разі оформлення повернення квитка, за власною ініціативою Користувача, ТДВ «Полтаваавтотранс» повертає кошти Користувачу керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення грошових коштів наданих Постачальником;
5.3.2. Умови повернення квитка кожного Постачальника відрізняються і відповідають з внутрішніми правилами Постачальника;
5.3.3. Агентська винагорода та Сервісний збір ТДВ «Полтаваавтотранс», в разі добровільного повернення квитка, поверненню не підлягає;
5.3.4. У разі, якщо Квиток придбаний Користувачем за акційними та/або зниженими тарифами, в тому числі і при використанні коду, який дає право на знижку, повернення здійснюється на умовах 100% утримання від вартості квитка.
5.4. Кошти або частина Коштів, за умови вирахування обов’язкових утримань, при поверненні квитка безпосередньо через сайт, перераховуються Користувачеві протягом 10 днів після відправки останнього рейсу на замовлення та/або прийнятого Постачальником та/або ТДВ «Полтаваавтотранс» рішення про повернення Користувачеві коштів, шляхом аналогічного надходження коштів.
5.5. У разі незгоди Користувача з сумою повернутих коштів або тих, що підлягають поверненню, рішення по сумі такого повернення, приймає виключно Постачальник.
5.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 року «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» – регулює питання повернення квитка виключно в касу автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник, відповідно до умов Договору .
5.7. В разі коли Користувач не має можливості скористатися одним з варіантів звернення передбачених п.5, тим самим надати ТДВ «Полтаваавтотранс» можливість ідентифікувати себе як належного користувача, ТДВ «Полтаваавтотранс» залишає за собою право відмовити в розгляді такого звернення з метою безпеки наших користувачів / Пасажирів.
5.8. У разі якщо звернення користувача полягає не тільки в поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається клієнтом в офіційній формі відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.
6. КОМПЕНСАЦІЯ
6.1. У виняткових ситуаціях ТДВ «Полтаваавтотранс» має право повернути повну вартість або частину вартості квитка Користувачеві, без узгодження суми повернення з Постачальником. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів ТДВ «Полтаваавтотранс» .
6.2. ТДВ «Полтаваавтотранс» не компенсує вартість або частину вартості квитка придбаного Користувачем, за несвоєчасне прибуття в пункти пересадки, пересадки на інші рейси і транспорт, стикування рейсів, а також відхилення від розкладу руху, як на Сайті і / або в іншому місці / сайті.
7. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
7.1. Для здійснення оформлення і придбання квитків на сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документа за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опціонально Постачальником), діючий е-mail, адресу і номер телефону.
7.2. Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками – тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.
8. ГАРАНТІЇ СТОРІН
8.1. Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує свою дієздатність і дає згоду на обробку своїх персональних даних.
8.2. Користувач погоджується сплатити ціну квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебетовими картками або іншим дозволеним методом оплати.
8.3. Користувач погоджується сплатити ТДВ «Полтаваавтотранс» всі певні кошти в разі, якщо платіж не здійснено, повернутий або відхилений банком Користувача.
8.4. ТДВ «Полтаваавтотранс», здійснюючи продаж квитка за допомогою сайту, підтверджує наявне в нього право на продаж даного квитка, відповідно до умов і обов’язків, визначеними Постачальником.
8.5. ТДВ «Полтаваавтотранс» зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетові карти за підозрілу активність.
9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційну інформацію.
9.2.ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.
9.3. Вся особиста інформація, отримана ТДВ «Полтаваавтотранс» в результаті здійснення замовлень через сайт зберігається згідно з правилами і положеннями про конфіденційність, які є невід’ємною частиною Договору.
9.4. ТДВ «Полтаваавтотранс» залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення, здійснене Користувачем на умовах дотримання конфіденційності.
9.5. З метою захисту ділових інтересів, ТДВ «Полтаваавтотранс» надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про постачальників», що надійшов на нашу адресу з обов’язковим попередженням і отриманням дозволу Сторони по відношенню до якої здійснюється запит, в тому числі і за запитами відповідних державних або інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
9.6. ТДВ «Полтаваавтотранс» зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційність в будь-який час, тільки в бік поліпшення, з подальшим розширенням зберігати таку особисту інформацію.
10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. Користувач дає згоду і підтверджує, що дані, вказані ним при купівлі квитка правдиві. Користувач має право вказати їх при покупці квитка і залишити для подальшої обробки і зберігання, в тому числі, але не обмежуючись, для:
10.1.1. передачі їх третім особам, які тим чи іншим чином пов’язані з цим Договором, або діють з метою його повного виконання;
10.1.2. додаткового інформування Користувача про статус виконання рейсу і / або змін до його умов;
10.1.3. подальшої обробки замовлень Користувача;
10.1.4. отримання сервісних повідомлень, в тому числі по акціях, бонусним програмам і знижкам, що проводяться Постачальником чи ТДВ «Полтаваавтотранс» .
11. АВТОРСЬКІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ
11.1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами і правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить ТДВ «Полтаваавтотранс», а також третім особам, які надали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили ТДВ «Полтаваавтотранс» матеріалами іншим способом. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, відповідно до діючих законів про авторське право, координація, розміщення і оновлення вмісту захищені авторським правом.
11.2. Користувачеві слід виходити з того, що весь Зміст сайту захищено авторським правом, якщо інше не обумовлено, і Користувач не може використовувати Сайт способом, відмінним від зазначеного в Договорі і Правилах, або без отримання на те згоди ТДВ «Полтаваавтотранс» .
11.3. ТДВ «Полтаваавтотранс» не дає гарантій і запевнень в тому, що використання Користувачем матеріалів, представлених на Сайті не складе порушення прав третіх осіб. Всі товари, послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті можуть бути об’єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торговельні знаки і патентні права), що належать ТДВ «Полтаваавтотранс». ТДВ «Полтаваавтотранс» залишає за собою право докладно не вказувати їх в цьому Договорі.
11.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що не отримує ніяких прав інтелектуальної власності, коли користується, завантажує або роздруковує захищений авторськими правами матеріал. Будь-яка спроба несанкціонованого порушення прав ТДВ «Полтаваавтотранс» пов’язана з Змістом сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки сайту, або використовувати Зміст сайту в цілях, не передбачених правовласником, є порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативних актів про конфіденційну і відкриту інформацію, а також інших правових норм і положень.
11.5. Будь-які продукти, послуги, програми та технології, які описуються в будь-якому документі, розміщеному на цьому сайті, можуть служити предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать ТДВ «Полтаваавтотранс».
11.6. Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися, як надання ліцензії або права, в порядку презумпції, позбавлення права заперечення або інше, в тому числі, але не обмежуючись, права на використання будь-яких товарних знаків, показаних на Сайті, без виданого в письмовій формі дозволу ТДВ «Полтаваавтотранс» або третьою стороною, яка є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на Сайті не допускається.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні завдані і допущені такими діями збитки.
12.2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Постачальника і Договору, правил використання сайту.
12.3. Користувач несе одноосібну відповідальність, в зв’язку з нездатністю надати достовірну інформацію, в тому числі і про особу від імені якого він діє в рамках даного Договору, включаючи, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких винятків, в тому числі, але не обмежуючись і в разі відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
12.4. Користувач згоден відшкодувати збитки, завдані ТДВ «Полтаваавтотранс», а якщо буде потреба, захищати інтереси ТДВ «Полтаваавтотранс» (в тому числі, але не обмежуючись – засновників, дочірніх підприємств, пов’язаних компаній, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників) від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу), пов’язаних з виконанням умов цього Договору.
12.5. Цей Договір регулює виключно умови придбання обраного користувачем квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору перевезення.
13. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН
13.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб.
13.2. Користувач розуміє і згоден з тим, що ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язані з виконанням перевезення (В тому числі, але не обмежуючись – затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, які мали місце в зв’язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.
13.3. ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальність за помилки або неточності в умовах і цінах з продажу автобусних квитків та інших товарів, послуг, якщо такі надані безпосередньо Постачальником.
13.4. ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу.
13.5. Користувач погоджується з тим, що отримує доступ до товарів і послуг, інформації про автобусних перевезеннях, доступних на Сайті під свою відповідальність.
13.6. ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальність за дії, недбалість, помилки представників і гарантії будь-якого Постачальника та/або будь-які травми, смерть, шкода майну або інший збиток, або витрати, отримані в результаті використання або доступу до послуг та/або товарів Постачальника.
13.7. ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті ненадання достовірної інформації при використанні Сайту, якщо така інформація надана Постачальником.
13.8. ТДВ «Полтаваавтотранс» не несе відповідальності за збитки або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки отримані Користувачем в результаті запізнення автобуса в пункт, де Користувач повинен був зробити пересадку, в тому числі придбаним одним замовленням квитка через сайт.
14. ПРЕТЕНЗІЇ І ПІДСУДНІСТЬ
14.1. Претензійний порядок розгляду звернень не є обов’язковим.
14.2. При порушенні умов Договору однією зі Сторін протилежна сторона має право звернутися до суду. Місце знаходження суду обирається відповідно до чинного законодавства України.
14.3. Спори з приводу Договору, Правил та Умов, що є його невід’ємною частиною повинні вирішуватися в індивідуальному порядку.
14.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
14.5. Всі питання про відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
14.6. Зауважимо, що при порушенні умов Договору перевезення, умови якого (дата, час відправлення/ прибуття, місце посадки/ висадки) наведені у квитку несе Перевізник, що фактично виконує рейс. Позови до перевізника відповідно до частини 4 статті 114 Цивільного Кодексу України підпадають під поняття «Виключна підсудність» і подаються до суду за місцем знаходження перевізника.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. Номер договору відповідає номеру придбаного Користувачем квитка.
15.2. Датою укладення Договору є дата здійснення платежу в рахунок обраного квитка.
15.3. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
15.4. Договір закінчує дію – прибуття в кінцевий пункт, зазначений у квитку.
16. ЛЕГІТИМНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
16.1. Основний канал комунікації між ТДВ «Полтаваавтотранс» і Користувачем – є повідомлення електронними листами або публікація інформації на Сайті. Користувач погоджується з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі відповідають тим же юридичним вимогам, що і повідомлення в паперовому вигляді.